<

Снимки

Незнанието че родното Северно Черноморие  север крие подобни зашеметяващи гледки е накарало много хора да ахнат щом за първи път видят снимки от скалистото крайбрежие край Тюленово.

СКАЛИСТИЯ БРЯГ КРАЙ ТЮЛЕНОВО

В СЕЛОТО ТЮЛЕНОВО